/ 
SRP
Potencijalni podnosioci predloga projekata poslali su vise od 200 pitanja vezanih za konkurs Podrška civilnom društvu, pre 18. februara 2011, kad je rok za dostavu pitanja istekao i tako pokazali veliku zainteresovanost za ovaj konkurs. Pitanja se tiču različitih oblasti, počev od ispunjenosti uslova konkursa pa do finansijskog doprinosa, popunjavanja prijavnog formulara itd. Obljavljena su tri izdanja primljenih pitanja i odobrenih odgovora, kao i konsolidovana verzija ova tri dokumenta, i sve njih mozete pogledati na ovoj stranici. Savetujemo potencijalne podnosioce prijava da konsultuju ova dokumenta, ukoliko imaju dileme u vezi sa pripremom predloga projekata, budući da se rok za dostavu projekata (10. mart 2011) približava.