/ 
SRP
Rezime

"Civilno društvo jeste važan element demokratskog javnog života. Aktivno učešće civilnog društva u političkim, društvenim i ekonomskim reformama na Zapadnom Balkanu jača demokratiju i pomaže procesu pomirenja. Iako postoje određeni pozitivni pomaci, organizacije civilnog društva i dalje nisu dovoljno snažne i potrebna im je obuka da se prilagode aktuelnim okolnostima. Zato je važno raditi na stvaranju uslova koji omogućavaju dalji rast njihovih aktivnosti".

U oktobru 2010. godine Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pokrenula je projekat Podrška civilnom društvu, realizujući tako politiku Evropske komisije koja se odnosi na jačanje uloge civilnog društva na Balkanu. Projekat je deo šireg EU programa za podršku civilnom društvu (tzv. Civil Society Facility) koji je 2008. godine, u okviru IPA instrumenta, formirala Evropska komisija.

Projekat podržava pojedinačne projekte organizacija civilnog društva, odabrane kroz otvoreni konkurs, koji promovišu kulturni diverzitet i borbu protiv diskriminacije, podstiču lokalni društveno-ekonomski razvoj i rade na uvođenje EU standarda na lokalnom nivou, u Srbiji.

Iz IPA 2009 i IPA 2010 programa za pomoć Srbiji, EU je izdvojila 4 miliona evra za podršku ovim aktivnostima, što pokriva do 90% ukupnih prihvatljivih troškova odabranih projekata (pojedinačne vrednosti od 50.000 EUR do 150.000 EUR).

Maksimalno trajanje pojedinačnih projekata je 12 meseci. Sve odabrane projekte realizuju organizacije civilnog društva, koje ispunjavaju kriterijume konkursa, u partnerstvu sa:

  • Drugim organizacijama civilnog društva iz Srbije, država članica EU i drugih zemalja u regionu,
  • Kulturnim i/ili obrazovnim institucijama, i
  • Lokalnim samoupravama.

Projektom upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a realizacija Projekta je poverena firmi GOPA Consultants, vodećoj nemačkoj razvojnoj kompaniji.