/ 
SRP

Svečano potpisivanje ugovora sa predstavnicima organizacija civilnog društva, Beograd, 28. jun 2011.