/ 
SRP
Važna informacija:

Upoznajte se sa aktivnostima organizacija civilnog sektora koje su nagrađene u okviru programa “Podrška civilnom društvu”. Najnovije informacije o akcijama, rezultatima i daljim planovima podržanih projekata dostupne su u okviru sekcije Najnovije vesti.  

Video materijal (TV reklame, spotovi i filmovi) predstavljeni su u okviru sekcije Video, dok je štampani materijal (brošure, studije, časopisi i lifleti) na raspolaganju u sekciji pod nazivom Publikacije. Odvojite malo vremena i pogledajte korisne i interesantne materijale koje su proizvele organizacije civilnog društva u okviru podržanih projekata.